Kahilingan Enrollment

Ang Enrollment may Audeo nagsisimula dito!

Mangyaring kumpletuhin ang Kahilingan Enrollment form sa ibaba at ilakip ang transcript ng mag-aaral, Pagbabakuna Records, Disiplina Kasaysayan, Residency Pagpapatunay ng, at IEP (kung naaangkop). Maaari mo ring i-fax sa talaan 858-552-9394, Attn: Pagpapatala. Sa sandaling ang Hiling form Enrollment ay nakumpleto na at naisumite ang mga kinakailangang dokumento, ang isang kinatawan ng paaralan ay makipag-ugnay sa iyo sa loob ng 1-2 araw ng negosyo. Kapag pagkumpirma ay natanggap sa pamamagitan ng aming kawani sa tanggapan, mangyaring payagan 3-5 araw ng negosyo upang maproseso ang aplikasyon at ilagay ang iyong mga mag-aaral sa isang hinirang na sentro ng pag-aaral. Mangyaring makipag-ugnay sa aming tanggapan sa 858-678-2050 sa anumang mga katanungan.

Mag-aaral Impormasyon


* ay nagpapahiwatig ng kinakailangang patlang


Ng Kasalukuyang / Nakaraang Paaralan ng Impormasyon
Impormasyon ng Magulang / Tagapag-alaga
Tagapag-alaga 1


Impormasyon ng Magulang / Tagapag-alaga
Tagapag-alaga 2


Mga Kagustuhan
Katanggap-tanggap na Mga Uri ng File:
Pinakamalaking sukat ng file: 1mb.

Tuktok